Inzicht

Een eerste stap in het omgaan met psychische problemen is het begrijpen van wat er gebeurt. Om te begrijpen wat er gebeurt, is kennis en inzicht nodig over het probleem. Vaak als je weet wat er gaande is en welke mogelijkheden er zijn, kan je sneller iets aan het probleem doen.

Er bestaan plaatsen waar je vaardigheden kan aanleren om met psychische problemen om te gaan. Deze vaardigheden kunnen het zelfvertrouwen opkrikken en ervoor zorgen dat het ten goede komt voor eventuele verdere behandeling.