Sociale diensten

Je hebt hulp nodig, maar je weet niet goed wie die hulp kan bieden.

Centrum Algemeen Welzijnswerk

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van het CAW (centrum algemeen welzijnswerk).

Centrum Algemeen Welzijnswerk

Wanneer je beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum, of informatie en advies geven. Maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp wanneer de nood hoog is. Jij bepaalt steeds wat er gebeurt.

Centra Maatschappelijk Werk Mutualiteit

Heb je vragen rond ziekte en zorg kan je terecht bij de sociale dienst van je mutualiteit. Ze informeren, adviseren en ondersteunen bij vragen rond zorg en sociale regelgeving Ze bekijken op welke sociale tegemoetkomingen je recht hebt en helpen je om ze aan te vragen.

Neem contact via je mutualiteit.

Heb je vragen over asiel en migratie, maar je weet niet goed waar je ze moet stellen. Ga dan naar: