Sociale diensten

Je hebt hulp nodig, maar je weet niet goed wie die hulp kan bieden.

Een Sociaal Infopunt is een plaats waar je terecht kan met allerlei vragen over sociale dienst- en hulpverlening. Er zijn sociale infopunten in alle Antwerpse districten: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.

Heb je vragen over asiel en migratie, maar je weet niet goed waar je ze moet stellen. Ga dan naar: